12 categorieën voor jouw beste beelden

Voor alle beelden gelden de ethische gedragsregels, zoals beschreven in het Reglement onder de hoofding ‘basisvoorwaarden’. Beelden die potentieel aanleiding hebben gegeven tot een ernstige verstoring of beschadiging, worden gediskwalificeerd.

Voor beelden van soorten gelden volgende voorwaarden en beperkingen:

  1. Geen beelden van dieren in gevangenschap. Wilde dieren en grote grazers binnen uitgestrekte begrazings- of veiligheidsraster kunnen uiteraard wél.
  2. Geen beelden van gekweekte of uitheemse soorten. Exoten of dwaalgasten mogen wel als ze bij ons voorkomen in de wilde natuur.
  3. Beelden in België of Nederland gemaakt, genieten de voorkeur, maar opnamen uit het buitenland worden aanvaard als het gaat om een soort die bij ons voorkomt, bovendien in een situatie zoals ze bij ons voorkomt.